Create and deploy IT solutions

Is de Cloud Office 365 veilig? Drie redenen om vanaf morgen de sprong te wagen!

Dankzij de positionering in de cloud evolueert Microsoft voortdurend waardoor bedrijven kunnen blijven innoveren. De meeste bedrijven die met ons contant opnemen, moeten echter vaak worden gerustgesteld over veiligheid, vertrouwelijkheid van de gegevens en de beschikbaarheid van de diensten. Deze drie punten vormen de kern van Microsoft’s strategie bij de uitwerking en de evolutie van hun cloud-voorstel. Vaak zijn klanten niet op de hoogte van de functies die de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens garanderen.

Op basis van een jarenlange deskundigheid in dit veld, maar ook van het gebruik van de aangeboden tools in-house, begeleidt PRODWARE u bij de implementatie van deze functies.

  1. Wat veiligheid betreft, is het belangrijk erop te wijzen dat een ander bedrijf maar moeilijk hetzelfde budget kan besteden aan veiligheid als Microsoft. Zij voorzien jaarlijks een budget van 1 miljard euro voor deze post.

Het is dus een illusie om te denken dat deze gegevens lokaal beter beveiligd zijn. Heel vaak zijn de lokaal geïmplementeerde oplossingen veel minder goed dan de oplossingen op de cloud O365. Klanten hebben de neiging om reactief en niet proactief om te gaan met veiligheidsproblemen. Doorgaans worden er pas maatregelen genomen wanneer er al een inbreuk heeft plaatsgevonden, zodat het probleem zich niet opnieuw zou voordoen.

Microsoft beschikt over volledig gespecialiseerde teams die de bedreigingen in real-time analyseren om correcties in te voeren nog voor de kwetsbaarheden misbruikt worden. En dan hebben we het nog niet over de tools met artificiële intelligentie, die bijvoorbeeld gebaseerd zijn op het abnormale gedrag van gebruikers (bijvoorbeeld: verbinding vanaf een ongebruikelijk IP-adres).

  1. Vertrouwelijkheud van de gegevens in het kader van een depannage of een optimalisering.

Wat de persoonsgegevens betreft, zal het personeel van Microsoft de klantgegevens nooit zonder toestemming van de klant verwerken. Het personeel van Microsoft is verplicht de vertrouwelijkheid van de klantgegevens te behouden en deze verplichting blijft zelfs gelden na afloop van de opdracht.

De functie customer lockbox biedt de klant de mogelijkheid om de gegevens te identificeren waarvoor een toestemming moet worden gegeven aan de MS-technieker, zodat hij toegang kan krijgen tot de gegeven.

  1. Microsoft garandeert de beschikbaarheid van de dienst Office 365 tot 99,9% en een financiële compensatie is verplicht in geval van een eventuele onbeschikbaarheid.

Vandaag is het voorstel cloud O van 365 van Microsoft het enige dat een professionele cloud-oplossing biedt met het hoogste certificeringsniveau wat veiligheid betreft (ISO 27001, EU Model clausules, HIPAA BAA en FISMA). Deze oplossing sluit aan bij de vragen van de markt betreffende de cloud en stelt dus de tools ter beschikking waarmee ingespeeld kan worden op de angsten van de klant.

Een nulrisico bestaat niet, maar Prodware kan u via zijn gecertificeerde consultants helpen om het juiste evenwicht te vinden tussen de veiligheid, het gebruiksgemak en de toegang tot het product