Create and deploy IT solutions

Stimuleer de productiviteit van uw teams met een goede ERP

Stimuleer de productiviteit van uw teams met een goede ERP

Een ERP is niet alleen de beste manier om transacties en uitgaven bij te houden, het verbetert ook de productiviteit van de werknemers op allerlei manieren die niet altijd makkelijk te kwantificeren zijn. Hoewel deze productiviteitswinst bijdraagt aan de ROI van de ERP, houden sommige bedrijven er niet voldoende rekening mee. Hieronder vind u 5 manieren om de productiviteit van werknemers te bevorderen met een goede ERP.

Verbeteren van de communicatie

Dankzij meldingen verbonden aan productieprocessen en workflows zorgen moderne ERP-systemen zoals Microsoft Dynamics 365 voor een vlotte en nauwkeurige communicatie wanneer prioritaire problemen of wijzigingen optreden. Het systeem stuurt onmiddellijke kennisgeving van de gewijzigde opdracht naar het magazijn of de plaats van verkoop, om foutieve levering of overproductie te voorkomen. Het brengt bovendien leveranciers op de hoogte van de gewijzigde vraag en helpt teams om complexe projecten of opdrachten te coördineren.

Verminderen van administratieve taken

Zonder een moderne ERP zijn bedrijven aangewezen op personele middelen voor het voltooien van taken zonder toegevoegde waarde zoals kwitanties en facturen aan elkaar nieten, ontvangstbewijzen invullen of documenten kopiëren bij elke verkoop.

Door deze taken zonder toegevoegde waarde te elimineren, kan het personeel zijn tijd besteden aan meer productieve taken, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van relaties met klanten en leveranciers. Het resultaat hiervan is niet alleen een verhoogde productiviteit, maar ook meer arbeidsvreugde en derhalve een geringer personeelsverloop.

Voortbouwen op goede praktijken

Moderne ERP-software zoals Microsoft Dynamics 365 werd reeds geïmplementeerd in honderden of zelfs duizenden bedrijven. De gestandaardiseerde bedrijfsprocessen geïntegreerd in de ERP weerspiegelen daarom de beste praktijken binnen de sector en elimineren onnodige maatregelen. Door het hanteren van deze geïntegreerde beste praktijken, geniet de onderneming van een productiviteitsboost zonder te moeten investeren in de analyse of het herontwerp van bestaande processen.

Dit is vooral belangrijk voor kleine en middelgrote ondernemingen die hun investeringen zo optimaal mogelijk moeten benutten om te kunnen concurreren met grote ondernemingen met meer middelen.

Beslissingen op basis van feitelijke cijfers

Zonder ERP hebben werknemers de neiging zich te baseren op hun persoonlijke overtuigingen voor het nemen van beslissingen. Om zichzelf in te dekken, besteden werknemers vaak veel tijd aan het maken en onderhouden van spreadsheets waarin zij de nodige informatie hopen te vinden.

Helaas ontnemen deze spreadsheets het bedrijf de toegang tot de meest recente gegevens, terwijl een ERP de nodige informatie in real time en met een paar muisklikken verstrekt. Door gebruik van spreadsheets nemen werknemers soms suboptimale beslissingen. Of erger nog, hun spreadsheets bevatten mogelijk uiteenlopende informatie en veel tijd gaat verloren aan het verzamelen van de verschillende versies.

Duplicaten voorkomen

Werknemers verliezen niet alleen tijd met spreadsheets omdat ze de data moeten ingeven en bijwerken, ook het aantal duplicaten neemt geleidelijk aan toe naarmate verschillende versies van eenzelfde bestand, afkomstig van verschillende bronnen, zich beginnen te vermenigvuldigen. De tijd besteed aan het schrappen van duplicaten en het terugvinden van de juiste informatie is echt verspild.

Zelfs wanneer het bedrijf deels gebruikt maakt van geautomatiseerde systemen voor haar bedrijfsvoering, kan het probleem van de duplicaten blijven bestaan. Klantgegevens dienen bijgewerkt te worden in het boekhoudsysteem voor het opvolgen van vorderingen en dezelfde gegevens moeten worden beheerd in het systeem voor orderbeheer. Hetzelfde geldt voor leveranciersinfo. De inventarissen en registers moeten worden opgevolgd in elk systeem afzonderlijk, wat een warboel veroorzaakt bij afwijkingen.

Met een ERP is alle informatie gecentraliseerd en vrij van duplicaten. En nogmaals, de productiviteitswinst neemt hierdoor sterk toe.

Indien u de productiviteit van uw werknemers wil stimuleren met een doeltreffende ERP/CRM, probeer dan Microsoft Dynamics 365. Neem nu contact op met een Prodware-adviseur om uw project te bespreken!