Create and deploy IT solutions

Hoe kunnen industrieën hun potentiële business evalueren?

Hoe kunnen industrieën hun potentiële business evalueren?

Cortana Intelligence Suite is het platform van Microsoft dat Big Data-opslag, Machine Learning en geavanceerde analytics beheert. Indien uw bedrijf zich wil uitrusten met de beste oplossingen die er zijn voor elk van deze domeinen of indien u slechts over een algemeen systeem beschikt dat niet echt de capaciteit heeft om gegevens te analyseren, dan CIS is heel nuttig. U kunt desgewenst de functies van CIS samen of apart gebruiken. Laten we eens kijken naar een paar van de beste functies om uw potentiele business te beoordelen.

Microsoft Azure

Zoals veel van onze lezers al weten, biedt Azure de klanten van Microsoft Dynamics virtuele servers, applicaties en diensten ondergebracht in de Cloud. Met Azure kunt u zelf met behulp van Prodware applicaties maken om optimaal het Internet of Things te benutten.

Azure Data Catalog

Veel van onze klanten zijn gefrustreerd over de tijd die ze steken in het importeren van gegevens uit verschillende bronnen en het handmatig doorvoeren ervan, omdat de velden allemaal anders heten. De tijd die men erover doet om alle tabellen door te lopen voordat de juiste informatie is gevonden, is een ware verspilling en deze werkwijze rust te veel op de kennis van sommige werknemers die al langere tijd in het bedrijf actief zijn.

Dankzij Azure Data Catalog vinden de gebruikers al hun gegevensbronnen terug op dezelfde plaats in de cloud. In de toekomst krijgen eindgebruikers toegang tot dezelfde kennis van de business en krijgen ze dezelfde capaciteit om belangrijke gegevens te identificeren om de potentiële business te beoordelen.

Azure Data Factory

Azure Data Factory biedt u tools om uw gegevens te organiseren en te verspreiden op de manier die u goeddunkt! Over het algemeen is het een soort keuken: bewaar uw ingrediënten er, maak er een goed gerecht en stuur naar uw gasten.

Azure Event Hubs

Dankzij Event Hubs kunt u enorme aantallen gegevens aan uw analyse toevoegen: bijvoorbeeld het toezicht op de temperatuur van elk van uw reactoren of de vervoersstatus van gevoelige producten. U kunt zelfs via uw GSM deze informatie oproepen en analyseren.

Azure Machine Learning

Met Azure Machine Learning maakt u uw kunstmatige intelligentiemodellen. Machine Learning werkt op de volgende manier: de machine leest de gegevens en doet een suggestie. Indien de suggestie het resultaat niet verbetert, wordt een volgende suggestie gegeven net zolang totdat het resultaat verbetert. Het werkt net zoals u iets koopt op internet: de algoritme beveelt u anderen dingen aan totdat u iets van deze aanbevelingen koopt.

Hoe kan Machine Learning worden gebruikt in de industrie? Daar kunnen we eigenlijk een apart artikel over schrijven, maar we geven enkele voorbeelden:

  • Het kan het rendement van eindproducten verhogen op basis van gegevens die van een bepaalde reactor afkomen, wat aan de productie is voorafgegaan (schoonmaak, onderhoud, etc.)
  • Het kan aantonen welke werknemer het productiefst is bij een bepaald product
  • Het kan aantonen welke grondstoffen er gebruikt moeten worden

Met voldoende gegevens, vooral over de kwaliteit, kan Azure Machine Learning zelfs uw ingenieurs aanbevelingen doen tijdens het ontwerp van een product. De mogelijkheden zijn haast oneindig!

Power BI

Power BI is een uitstekend middel om het topmanagement en andere leden van uw organisatie uw toegevoegde waarde te laten zien. U kunt hiermee uw analyse visualiseren met interactieve rapporten in een webbrowser, op een tablet of op een GSM. Gebruik Power BI om uw voortgang over KPI’s, belangrijke klanten, en de bruto marge per product te communiceren op eenzelfde pagina.

Indien u Microsoft Dynamics optimaal wilt gebruiken en op de beste manier de potentiële business van uw bedrijf wilt beoordelen dankzij krachtige analysetools, dan is Cortana Intelligence Suite perfect voor u. Neem nu contact op met een adviseur van Prodware om uw project te bespreken!