Create and deploy IT solutions

Fresh Articles

,

Power BI est une solution de Business Intelligence dans le cloud qui simplifie la découverte et modélisation de données ainsi que le reporting visuel. Il s’agit d’une collection d’outils complémentaires pratiques pour analyser et partager des informations sur votre entreprise. Et surtout, Power BI est intégré à Microsoft Dynamics 365.…
,

Een ERP is niet alleen de beste manier om transacties en uitgaven bij te houden, het verbetert ook de productiviteit van de werknemers op allerlei manieren die niet altijd makkelijk te kwantificeren zijn. Hoewel deze productiviteitswinst bijdraagt aan de ROI van de ERP, houden sommige bedrijven er niet voldoende rekening…
,

De grootste gebruikers van de module Microsoft Dynamics 365 Service zijn de afdelingen van de klantenservice en de callcenters. Zodra het systeem is geïnstalleerd kunt u met de basis functionaliteiten van Microsoft Dynamics 365 optimaal gaan werken.  Incidenten tickets De klantenservice en de callcenters zullen deze functie weten te waarderen.…
,

En plus d’être le meilleur moyen de garder une trace des transactions et dépenses, l’ERP améliore la productivité des employés de nombreuses manières qui ne sont pas toujours faciles à quantifier. Bien que ces gains de productivité contribuent au ROI de l’ERP, certaines entreprises ne les prennent pas suffisamment en…
,

Cortana Intelligence Suite is het platform van Microsoft dat Big Data-opslag, Machine Learning en geavanceerde analytics beheert. Indien uw bedrijf zich wil uitrusten met de beste oplossingen die er zijn voor elk van deze domeinen of indien u slechts over een algemeen systeem beschikt dat niet echt de capaciteit heeft…
,

Les plus grands utilisateurs du module Service de Microsoft Dynamics 365 sont les départements de service clientèle et les centres d’appels. Les fonctionnalités de base de Microsoft Dynamics 365 vont vous permettre de travailler dans les meilleures conditions dès la mise en place du système. Tickets d’incidents Les services clientèle…