Create and deploy IT solutions

7 tips om uw digitale transformatie te helpen slagen !

7 tips om uw digitale transformatie te helpen slagen !

Eerst leadership, daarna technologie

De eerste stap voor een succesvolle digitale transformatie is niet het omarmen van technologie, maar het vinden van de juiste ‘leadership’. Soms is deze leader niet aanwezig binnen de organisatie, soms moet een nieuw talent aangeworven worden om de transformatie op gang te trekken. Eén aspect blijft echter altijd van toepassing: het digitale verandert snel dus een continu aanpassing en evolutie is nodig, ook in de mindset van uw ‘digital leader’.


Culturele verandering

Een geslaagde digitale transformatie vraagt een culturele verandering binnen het bedrijf. Elke digitale verandering of innovatie gaat steeds gepaard met een culturele omwenteling voor het bedrijf en de werknemers. Deze nieuwe cultuur vertrekt steeds vanuit het management en de ‘digital leader’ als ondersteuning. Ze zorgt voor een open innovatie dankzij teamwork, flexibiliteit en vrijheid. Maar ook het bevorderen van concentratie en verhogen van de productiviteit zijn belangrijke factoren binnen de open innovatie. Indien nodig moeten extra mensen aangeworven worden om de innovatie te ondersteunen en uit te werken.

 

De 24/7 mentaliteit

Een digitaal verbonden bedrijf vraagt een andere aanpak op het beheer van data en relaties. Dankzij het digitale is het niet langer mogelijk de organisatie even af te koppelen van de wereld. Dankzij uw website, online verkoop, online customer care, etc. bent u 24/7 bereikbaar geworden. Dankzij uw geautomatiseerde relaties staat uw onderneming 24/7 in contact met klanten, partners en andere bedrijven. Een correcte opvolging is dan ook noodzakelijk. Zo kunt u steeds anticiperen en correct reageren wanneer zich een crisis aanwendt.

 

Augmented DNA

Een term die vaak opduikt: Augmented Reality. Binnen digitale innovatie spreken we echter ook over  ‘augmented DNA’. De digitalisering van de organisatie moet onderdeel van haar DNA worden. Digitalisatie is geen kleine ingreep, het zorgt voor een grote verandering van uw bedrijfswerking. Het digitale moet een centrale rol binnen de organisatie krijgen.

 

De ‘test&learn’-methode

Elke organisatie moet een digitaal laboratorium voorzien. Hier worden alle nieuwe digitale processen en evoluties getest en geanalyseerd. Digitalisering zorgt vaak voor grote structurele veranderingen. Daarom is een testcenter dat kijkt welke innovaties het best werken geen overbodige luxe. Het laboratorium zorgt ervoor dat de juiste beslissingen genomen worden zodat producten en diensten op een efficiënte manier gedigitaliseerd worden.

 

Gebruik uw digitaal ecosysteem om nieuwe partnerschappen te sluiten

De implementatie van een nieuw digitaal ecosysteem zal het actief beheren van uw activiteiten gevoelig verhogen. Dankzij allerlei data kunt u uw volledige keten analyseren. Van klantenstromen tot productie en leveranciers. Dankzij al deze data kunt u beter inspelen op trends en kunt u specifieke en betere partnerschappen sluiten voor uw verschillende producten en diensten. Dankzij het digitale kunt u sneller handelen en hierdoor meer en beter verkopen.

 

Gebruik het digitale om stoorzenders op te sporen en in te lijven

Dankzij nieuwe digitale monitoringssystemen kunt u uw markt en concurrenten doeltreffend opvolgen. U kunt veel sneller stoorzenders en nieuwe bedrijven die een (revolutionair) nieuw concept lanceren opsporen en indien mogelijk inlijven. Zo voorkomt u dat een andere speler dit doet of de stoorzender uw markt gaat innemen en zo uw positie bemoeilijkt.

 

Microsoft Dynamics 365 is de motor van uw digitale innovatie. U vindt er alles over op deze link.